If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przypomnienie tożsamości trygonometrycznych

Zajrzyj i zrozum wszystkie swoje ulubione tożsamości trygonometryczne

Stosunki i odwrotności funkcji trygonometrycznych

\sec, left parenthesis, theta, right parenthesis, equals, start fraction, 1, divided by, cosine, left parenthesis, theta, right parenthesis, end fraction

\csc, left parenthesis, theta, right parenthesis, equals, start fraction, 1, divided by, sine, left parenthesis, theta, right parenthesis, end fraction

cotangent, left parenthesis, theta, right parenthesis, equals, start fraction, 1, divided by, tangent, left parenthesis, theta, right parenthesis, end fraction

tangent, left parenthesis, theta, right parenthesis, equals, start fraction, sine, left parenthesis, theta, right parenthesis, divided by, cosine, left parenthesis, theta, right parenthesis, end fraction

cotangent, left parenthesis, theta, right parenthesis, equals, start fraction, cosine, left parenthesis, theta, right parenthesis, divided by, sine, left parenthesis, theta, right parenthesis, end fraction

Tożsamości pitagorejskie

sine, squared, left parenthesis, theta, right parenthesis, plus, cosine, squared, left parenthesis, theta, right parenthesis, equals, 1, squared
tangent, squared, left parenthesis, theta, right parenthesis, plus, 1, squared, equals, \sec, squared, left parenthesis, theta, right parenthesis
cotangent, squared, left parenthesis, theta, right parenthesis, plus, 1, squared, equals, \csc, squared, left parenthesis, theta, right parenthesis

Wzory na funkcje trygonometryczne sumy, różnicy, wielokrotności i ułamków kątów

Są ze sobą ściśle powiązane, ale dla porządku zajmiemy się każdym rodzajem oddzielnie.
Wzory na funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów
sine, left parenthesis, theta, plus, \phi, right parenthesis, equals, sine, theta, cosine, \phi, plus, cosine, theta, sine, \phi
sine, left parenthesis, theta, minus, \phi, right parenthesis, equals, sine, theta, cosine, \phi, minus, cosine, theta, sine, \phi
cosine, left parenthesis, theta, plus, \phi, right parenthesis, equals, cosine, theta, cosine, \phi, minus, sine, theta, sine, \phi
cosine, left parenthesis, theta, minus, \phi, right parenthesis, equals, cosine, theta, cosine, \phi, plus, sine, theta, sine, \phi
tangent, left parenthesis, theta, plus, \phi, right parenthesis, equals, start fraction, tangent, theta, plus, tangent, \phi, divided by, 1, minus, tangent, theta, tangent, \phi, end fraction
tangent, left parenthesis, theta, minus, \phi, right parenthesis, equals, start fraction, tangent, theta, minus, tangent, \phi, divided by, 1, plus, tangent, theta, tangent, \phi, end fraction
Funkcje trygonometryczne podwojonego kąta
sine, left parenthesis, 2, theta, right parenthesis, equals, 2, sine, theta, cosine, theta
cosine, left parenthesis, 2, theta, right parenthesis, equals, 2, cosine, squared, theta, minus, 1
tangent, left parenthesis, 2, theta, right parenthesis, equals, start fraction, 2, tangent, theta, divided by, 1, minus, tangent, squared, theta, end fraction
Funkcje trygonometryczne połówki kąta
sine, start fraction, theta, divided by, 2, end fraction, equals, plus minus, square root of, start fraction, 1, minus, cosine, theta, divided by, 2, end fraction, end square root
cosine, start fraction, theta, divided by, 2, end fraction, equals, plus minus, square root of, start fraction, 1, plus, cosine, theta, divided by, 2, end fraction, end square root
tanθ2=±1cosθ1+cosθ=       1cosθsinθ=       sinθ1+cosθ\begin{aligned} \tan\dfrac{\theta}{2}&=\pm\sqrt{\dfrac{1-\cos\theta}{1+\cos\theta}}\\ \\ &=~~~~~~~\dfrac{1-\cos\theta}{\sin\theta}\\ \\ &=~~~~~~~\dfrac{\sin\theta}{1+\cos\theta}\end{aligned}

Relacje symetrii i związki wynikające z okresowości

sine, left parenthesis, minus, theta, right parenthesis, equals, minus, sine, left parenthesis, theta, right parenthesis
cosine, left parenthesis, minus, theta, right parenthesis, equals, plus, cosine, left parenthesis, theta, right parenthesis
tangent, left parenthesis, minus, theta, right parenthesis, equals, minus, tangent, left parenthesis, theta, right parenthesis

sine, left parenthesis, theta, plus, 2, pi, right parenthesis, equals, sine, left parenthesis, theta, right parenthesis
cosine, left parenthesis, theta, plus, 2, pi, right parenthesis, equals, cosine, left parenthesis, theta, right parenthesis
tangent, left parenthesis, theta, plus, pi, right parenthesis, equals, tangent, left parenthesis, theta, right parenthesis

Kofunkcje

sine, theta, equals, cosine, left parenthesis, start fraction, pi, divided by, 2, end fraction, minus, theta, right parenthesis
cosine, theta, equals, sine, left parenthesis, start fraction, pi, divided by, 2, end fraction, minus, theta, right parenthesis
tangent, theta, equals, cotangent, left parenthesis, start fraction, pi, divided by, 2, end fraction, minus, theta, right parenthesis
cotangent, theta, equals, tangent, left parenthesis, start fraction, pi, divided by, 2, end fraction, minus, theta, right parenthesis
\sec, theta, equals, \csc, left parenthesis, start fraction, pi, divided by, 2, end fraction, minus, theta, right parenthesis
\csc, theta, equals, \sec, left parenthesis, start fraction, pi, divided by, 2, end fraction, minus, theta, right parenthesis

Dodatek: funkcje trygonometryczne w okręgu jednostkowym

Zmieniaj kąt przesuwając zielony punkt na okręgu i obserwuj jak zmieniają się długości odcinków, równe różnym funkcjom trygonometrycznym.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.