Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Obliczamy składowe wektora mając dane jego długość i kierunek (zaawansowane)

Przeliczanie współrzędnych biegunowych wektora na współrzędne kartezjańskie. Kąt, jaki wektor tworzy z osią $X$ nie jest podany bezpośrenio.

Wprowadzenie

W przedstawionych poniżej zadaniach chodzi o przeliczenie składowych wektora, zapisanego we współrzędnych biegunowych, na współrzędne kartezjańskie.
Ale uwaga na haczyk! W obu wypadkach musisz zwrócić uwagę na definicję kąta zaznaczonego na rysunku i umiejętnie zastosować do rozwiązania zadania funkcje sinus i cosinus.

Zadanie 1

Na poniższym rysunku naszkicowano wektor v.
Oblicz współrzędne v. w kartezjańskim układzie współrzędnych
Wynik podaj w zaokrągleniu do setnych.
v( 
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
 ,
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
) 

Zadanie 2

Na poniższym rysunku naszkicowano wektor u.
Oblicz współrzędne u. w kartezjańskim układzie współrzędnych
Wynik podaj w zaokrągleniu do setnych.
u( 
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
 ,
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
) 

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.