If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Podsumowanie wiadomości na temat długości i kierunku wektora

Powtórz sobie, co wiesz o długości i kierunku wektora i wykorzystaj te pojęcia do rozwiązania kilku zadań.
Długość (moduł) wektora (a,b)
∣∣(a,b)∣∣=a2+b2
Kierunek wraz ze wzrotem (a,b)
θ=tan1(ba)
Składniki wektora mając podany moduł ∣∣u∣∣ i kierunek θ
(∣∣u∣∣cos(θ),∣∣u∣∣sin(θ))

Co to jest długość oraz kierunek wektora?

Jesteśmy przyzwyczajeni do zapisywania wektorów w postaci składowych. Na przykład, (3,4). Możemy zaznaczyć wektory na płaszczyźnie współrzędnych rysując odcinek skierowany wychodzący z początku układu współrzędnych do punktu, którego współrzędne odpowiadają składowym wektora:
Graficznie, istnieje jeszcze jeden sposób, aby jednoznacznie przedstawić wektor — podając jego długość i kierunek:
Długość wektora to długość tego odcinka, podczas gdy kierunek wektora podaje nam kąt jaki tworzy wektor z osią OX.
Długość wektora v zwykle zapisuje się jako ||v||.
Chcesz dowiedzieć się więcej o długości wektora? Obejrzyj ten film.
Chcesz dowiedzieć się więcej o kierunku wektora? Obejrzyj ten film.

Zestaw ćwiczeń 1: Obliczanie długości wektora ze składowych

Aby obliczyć długość wektora znając jego składowe, musimy wyciągnąć pierwiastek kwadratowy z sumy kwadratów poszczególnych składowych (wynika to bezpośrednio z twierdzenia Pitagorasa):
||(a,b)||=a2+b2
Na przykład, moduł (3,4) wynosi 32+42=25=5.
Zadanie 1.1
u=(1,7)
||u||=

Albo wpisz wynik z symbolem pierwiastka kwadratowego, albo zaokrąglij wynik do części setnych.

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Zestaw ćwiczeń 2: Obliczanie kierunku wektora ze składowych

Aby obliczyć kierunek wektora znając jego składowe, musimy wziąć odwrotność tangensa stosunku jego składowych:
θ=tan1(ba)
Wynika to ze z własności trygonometrycznych trójkąta prostokątnego, utworzonego między wektorem a osią OX.

Przykład 1: I ćwiartka

Znajdźmy kierunek (3,4):
tan1(43)53

Przykład 2: IV ćwiartka

Znajdźmy kierunek (3,4):
tan1(43)53
Kalkulator zwrócił nam kąt ujemny, ale zwykle używa się dodatnich wartości na kierunek wektora, dlatego musimy dodać 360:
53+360=307

Przykład 3: III ćwiartka

Znajdźmy kierunek (3,4). Najpierw, zauważ że (3,4) leży w II ćwiartce.
tan1(43)53
53 znajduje się w IV ćwiartce, a nie w II. Musimy dodać 180, aby otrzymać przeciwny kąt:
53+180=127
Zadanie 2.1
u=5i^+8j^
θ=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Wpisz wynik jako kąt w stopniach między 0 a 360 zaokrąglony do części setnych.

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Zestaw ćwiczeń 3: Obliczanie składowych znając długość i kierunek wektora

Aby obliczyć składowe wektora znając jego długość i kierunek, musimy pomnożyć długość wektora przez sinus albo cosinus kąta wyrażającego kierunek:
u=(||u||cos(θ),||u||sin(θ))
Wynika to ze z własności trygonometrycznych trójkąta prostokątnego, utworzonego między wektorem a osią OX.
Na przykład, wektor o długości 2 i kierunku 30 ma następujące składowe:
(2cos(30),2sin(30))=(3,1)
Zadanie 3.1
u( 
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
 ,
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
)
Zaokrąglij swoją odpowiedź do części setnych.

Czy chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj tutaj.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.