Statystyka

Pierwsze kroki

Tworzenie i interpretacja wykresów punktowych
Czy ludzie, którzy jedzą więcej warzyw, są szczęśliwsi? Czy zbrodnie stają się gorsze z czasem? W tym samouczku stworzymy wykresy punktowe żeby zobaczyć, czy pomiędzy tymi zmiennymi występuje korelacja.
Rozpocznij naukę