Statystyka

Chcesz uzyskać spersonalizowaną ścieżkę w statystyka?
Misje polecają Ci to, czego masz się dalej uczyć, oraz pomagają zapamiętać to, czego się już nauczyłeś(aś) poprzez mieszanie umiejętności i zapisywanie Twoich postępów.
Zarejestruj się

Pierwsze kroki

Tworzenie i interpretacja wykresów punktowych
Czy ludzie, którzy jedzą więcej warzyw, są szczęśliwsi? Czy zbrodnie stają się gorsze z czasem? W tym samouczku stworzymy wykresy punktowe żeby zobaczyć, czy pomiędzy tymi zmiennymi występuje korelacja.
Rozpocznij naukę