Prawdopodobieństwo dwumianowe

O tym dziale

Jeśli rzucisz pięcioma kostkami, to jakie jest prawdopodobieństwo, że trzy z nich wypadną na 6? W grupie 20 obcych osób, jakie jest prawdopodobieństwo że więcej niż połowa z nich urodziła się w lecie? Dowiedz się czym jest prawdopodobieństwo dwumianowe i odpowiadaj na takie pytania.