If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wybieranie „najlepszej” miary tendencji centralnej

Zarówno średnia jak i mediana są miarami „środka” zestawu danych. Ich główna funkcja polega na wskazaniu wartości najbardziej „typowej” dla danego zestawu danych. Zwykle korzysta się ze średniej, ale czasami lepsza do opisu okazuje się być mediana.

Część 1: Średnia

Drużyna golfowa, składająca się z 6 członków, uzyskała w ostatnich turniejach następujące wyniki:
70, comma, 72, comma, 74, comma, 76, comma, 80, comma, 114
zadanie a
Oblicz średnią.
średnia =
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

zadanie b
Jaka jest poprawna interpretacja średniej?
Wybierz 1 odpowiedź:

Część 2: Mediana (wartość środkowa)

zadanie a
Znajdź medianę.
Jako przypomnienie, podajemy wyniki: 70, comma, 72, comma, 74, comma, 76, comma, 80, comma, 114
mediana =
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

zadanie b
Jaka jest poprawna interpretacja mediany?
Wybierz 1 odpowiedź:

Część 3: „Najlepsza” miara środka

Która miara najlepiej opisuje wyniki drużyny?.
Jako przypomnienie, podajemy wyniki: 70, comma, 72, comma, 74, comma, 76, comma, 80, comma, 114
najlepiej opisuje wyniki drużyny, ponieważ
jest wyższa niż prawie wszystkie wyniki drużyny w naszym zestawie danych.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.