If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Modelowanie prawdopodobieństwa

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Dalia jest właścicielką kamieniołomu. Pewnego dnia pobrała losową próbkę kamieni, w której było 58 kawałków skał osadowych, 213 fragmentow skał metamorficznych, oraz 522 fragmenty skał magmowych.
Wykorzystaj te dane, aby stworzyć model probabilistyczny, który pomoże Dalii oszacować prawdopodobieństwo losowego znalezienia skały danego typu w jej kamieniołomie.
Odpowiedź podaj w postaci ułamka zwykłego, lub ułamka dziesiętnego, zaokrąglonego do setnych.
Rodzaj skałySzacowane prawdopodobieństwo
Skała osadowa
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
Skała metamorficzna
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
Skałą magmowa
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi