Główna zawartość

Dobór próby i ankiety

Przetestuj swoje zrozumienie Dobór próby i ankiety przy pomocy tych 9 pytań.

O tym dziale

Uzyskiwanie wiarygodnych danych jest istotne jeśli chcemy wyciągać właściwe wnioski. Proces zbierania danych poprzez badania obejmuje pobieranie próbek, obserwacje, ankiety i eksperymenty.