Projektowanie badania

Postęp
Próby i ankiety
Badania obserwacyjne i eksperymenty
Test sprawdzający
10 pytań

Utwórz swój własny, indywidualny plan nauki

Take a test to identify your areas for growth. We'll recommend lessons for exactly what you need to learn.
Test your understanding of Projektowanie badania with these 10 questions.
About this unit
Uzyskiwanie wiarygodnych danych jest istotne jeśli chcemy wyciągać właściwe wnioski. Proces zbierania danych poprzez badania obejmuje pobieranie próbek, obserwacje, ankiety i eksperymenty.