If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Dopasowanie funkcji kwadratowych i wykładniczych do wykresów punktowych

Zadanie

Poniżej znajdują się 4 wykresy punktowe ilustrujące te same dane dla wielkości f oraz x. Na każdym wykresie wybrano inne jednostki na obu osiach.
Na podstawie tych wykresów, jaki typ funkcji najlepiej opisuje dane dla f, left parenthesis, x, right parenthesis?
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?