If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Obliczanie przedziału z dla proporcji

Możesz potrzebować: Kalkulatora,Tabela Z

Zadanie

Fatimah wants to estimate the proportion of students at her school who ate breakfast every day last week. She takes an
of 80 of the 1000 students at her school and finds that 20 of those sampled ate breakfast every day last week.
Based on this sample, which of the following is a 95% confidence interval for the proportion of all students at the school who ate breakfast every day last week?
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?