If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wielkość próby i margines błędu przedziału z dla p

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Jonah wants to make a one-sample z interval using 99, percent confidence to estimate what proportion of silicon wafers at his factory are defective. He wants the margin of error to be no more than 3, percent. A previous study suggests that about 6, percent of these wafers are defective.
If we assume p, with, hat, on top, equals, 0, point, 06, what is the smallest sample size required to obtain the desired margin of error?
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?