Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Losowy dobór próby i losowe przypisanie do grup (zakres wnioskowania)

Hilary chce określić, czy istnieje jakakolwiek zależność między witaminą D a ciśnieniem krwi.
Zastanawia się nad zastosowaniem kilku różnych schematów w swoim badaniu.
Określ jakiego rodzaju wnioski można wyciągnąć z każdego schematu badania.

Scenariusz 1

Hilary uzyskuje losową próbę mieszkańców swojego miasta. Przeprowadza wśród tych mieszkańców ankietę, w której pyta, czy spożywają witaminę D, oraz ile tej witaminy spożywają. Mierzy również ich ciśnienie krwi.
Załóżmy, że wyniki Hilary pokazują, że ci ludzie z próby, którzy konsumowali większe dawki witaminy D, mieli istotnie niższe ciśnienie krwi niż ci, którzy jej nie konsumowali.
Problem A (Scenariusz 1)
W oparciu o to badanie, możemy bezpiecznie powiedzieć, że jego wyniki są prawdziwe dla:
Wybierz 1 odpowiedź:

Problem b (scenariusz 1)
Czy możemy powiedzieć, że różnica w ciśnieniu krwi jest powodowana przez witaminę D?
Wybierz 1 odpowiedź:

Scenariusz 2

Hilary rekrutuje do badania mieszkańców swojego miasta, którzy mają w następnym miesiącu zaplanowaną coroczną wizytę kontrolną w gabinecie lokalnego lekarza rodzinnego. Losowo przydziela ochotników do suplementacji witaminy D tabletką lub do tabletki placebo. Uczestnicy nie wiedzą, którą tabletkę biorą. Ich ciśnienie krwi zostaje zmierzone przed rozpoczęciem badania i na jego końcu.
Załóżmy, że Hilary stwierdza, że grupa, która brała witaminę D, miała istotny spadek ciśnienia krwi, podczas gdy w grupie placebo ciśnienie krwi się istotnie nie zmieniło.
Problem a (scenariusz 2)
W oparciu o to badanie, możemy bezpiecznie powiedzieć, że jego wyniki są prawdziwe dla:
Wybierz 1 odpowiedź:

PROBLEM B (scenariusz 2)
Czy możemy powiedzieć, że różnica w ciśnieniu krwi jest powodowana przez witaminę D?
Wybierz 1 odpowiedź:

Uwaga: W świecie rzeczywistym nie jest etyczne wybranie ludzi losowo i zmuszenie ich do uczestniczenia w eksperymencie związanym z lekami. Istnieją jednak bardziej zaawansowane metody kontrolowania tego typu błędów wynikających z selekcji. Kiedy polegamy na ochotnikach przy testowaniu nowych leków i widzimy istotne statystycznie wyniki, musimy po prostu chcieć założyć, że ochotnicy są reprezentatywni dla większej populacji. Możemy też powtórzyć badanie na innej grupie ochotników, żeby przekonać się, czy otrzymamy te same wyniki.
Kluczowe zagadnienie: Jeśli próba nie jest losowo wybrana, może nie być reprezentatywna dla większej populacji.

Podsumowanie

Poniższa tabela podsumowuje rodzaje wniosków, jakie można wyciągnąć na podstawie schematu badania.
Losowa próbaNielosowa próba
Losowe przydzielenie do grupyMożna stwierdzić związek przyczynowy w populacji. W rzeczywistym świecie ten schemat zdarza się stosunkowo rzadko.Można określić związek przyczynowy tylko w tej próbie. Do tego schematu pasuje większość eksperymentów.
Nielosowe przydzielenie do grupyMożna odkryć związki występujące w populacji, ale nie można stwierdzić przyczynowości. Do tego schematu pasuje większość ankiet i badań obserwacyjnych.Można znaleźć związki dotyczące tylko tej próby, ale nie można stwierdzić przyczynowości. Do tego schematu pasuje wiele nienaukowych ankiet i sondaży.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.