If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Symulacja i losowość: Tabele liczb losowych

Możemy symulować zdarzenia z udziałem losowości, jak wyciąganie imion z kapelusza, przy użyciu tablic liczb losowych. Tablice losowych liczb mogą zostać użyte do symulowanie wielu różnych rzeczywistych sytuacji. Mamy tutaj 2 wiersze losowych liczb, których użyjemy w tym arkuszu:
Wiersz 1: 9656505007166058119414873041978557645195
Wiersz 2: 1116915529332418359401727865956572382322
Co trzeba wiedzieć o tablicach liczb losowych:
 • Wylosowanie którejkolwiek z 10 cyfr od 0 do 9 jest dokładnie tak samo prawdopodobne dla cyfry.
 • Cyfry są od siebie niezależne. Wiedza o jednej części tablicy nie daje nam żadnych informacji o innej części.
 • Cyfry są umieszczane w grupach po 5 żeby łatwiej je było odczytać. Grupy i rzędy nie mają żadnego szczególnego znaczenia. Są po prostu długą listą liczb losowych.

Problem 1: Uzyskanie losowej próby

Na obiad przychodzi 90 uczniów, a każdego tygodnia 5 z nich jest losowo wybieranych do sprzątania. Każdy uczeń dostaje liczbę 0190, a szkoła używa tablic liczb losowych to wybrania 5 uczniów w następujący sposób:
 • Zacznij po lewej stronie Wiersza 1 z pokazanych wcześniej liczb losowych.
 • Spójrz na 2-cyfrowe grupy liczb.
 • Jeśli 2-cyfrowa liczba to jakakolwiek liczba z zakresu od 01 do 90, ten uczeń został przypisany do sprzątania. Pomiń wszystkie liczby 2-cyfrowe niespełniające tego warunku.
 • Pomiń liczbę 2-cyfrową jeśli została już wybrana.
Wiersz 1:  9656505007166058119414873041978557645195
Których 5 uczniów zostanie przypisanych do sprzątania?
Wybierz 1 odpowiedź:

Problem 2: Wykonywanie symulacji

Firma produkująca płatki śniadaniowe daje nagrodę w każdym pudełku płatków, i reklamuje je hasłem "Zbierz wszystkie 6 nagród!" W każdym pudełku płatków znajduje się 1 nagroda, a każda nagroda ma takie samo prawdopodobieństwo pojawienia się w dowolnym pudełku. Karolina zastanawia się ile pudełek trzeba średnio kupić, żeby zdobyć wszystkie 6 nagród.
Decyduje się wykonać symulację przy użyciu liczb losowych w następujący sposób:
 • Zacznij po lewej stronie Wiersza 2 z pokazanymi wcześniej liczbami losowymi.
 • Patrz na pojedyncze cyfry.
 • Cyfry 16 odpowiadają różnym nagrodom.
 • Ignoruj cyfry 0,7,8,9.
 • Jedna próba symulacji jest wykonana, kiedy pojawi się wszystkie 6 cyfr.
 • Na końcu próby policz ile cyfr zajęło pojawienie się wszystkich cyfr od 1 do 6 (ignorując inne cyfry).
Wiersz 2:  1116915529332418359401727865956572382322
pytanie a
Ile pudełek płatków śniadaniowych trzeba kupić żeby zdobyć wszystkie 6 nagród?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
pudełek

pytanie b
Karolina wykonała więcej prób do swojej symulacji. W każdej próbie zapisywała ile pudełek potrzeba było żeby zdobyć wszystkie 6 nagród. Jej wyniki są pokazane w tabeli poniżej.
Próba nrLiczba pudełek
112
217
315
47
520
Ile średnio trzeba było pudełek płatków żeby zdobyć wszystkie 6 nagród?
Jeśli trzeba, zaokrąglij swoją odpowiedź do pierwszego miejsca po przecinku.
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
pudełek

pytanie c
Przyjaciel Karoliny Grzegorz wykonał swoją własną symulację. Zrobił dokładnie tak samo jak Karolina, ale wykonał 20 prób zamiast 5. Średnio potrzebował 14,8 pudełek żeby zdobyć wszystkie 6 nagród.
Czyje wyniki prawdopodobnie stanowią lepsze przybliżenie prawdziwej średnie liczby pudełek, jaką trzeba kupić żeby zdobyć wszystkie 6 nagród?
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.