Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Uzasadnione wnioski z badań

Zadanie

Firma Tasty Treats Baking zadała pytanie losowej próbce 100 uczniów ostatnich klas liceum Ridgemont : “Wolicie czekoladę czy toffi?” Każdy ankietowany mógł wybrać tylko jedną z dwóch odpowiedzi i 42% wybrało czekoladę.
Który z opisanych poniżej wniosków, sformułowanych na podstawie tych danych, jest prawidłowy?
Wybierz 1 odpowiedź: