If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przypomnienie informacji na temat wykresów łodygowo-liściowych

Wykresy łodygowo-liściowe

Wykres łodygowo-liściowy pozwala przedstawić dane liczbowe w postaci podziału na "liście" (zazwyczaj ostatnia cyfra danej liczby) i "łodygę" (pozostałe cyfry danej liczby).
Rozważmy następujący przykład. Okresowy remanent w sieci sklepów z obuwiem wykazał liczbę butów zimowych męskich z cholewkami w każdym sklepie. Dane przedstawiono w postaci wykresu łodygowo-liściowego:
Zbiór danych: 17, 18, 20, 25, 28, 34, 34, 37, 38, 50
Ten sam zbiór danych na wykresie łodygowo-liściowym:
1    7  82    0  5  83    4  4  7  84  5    0\begin{aligned} &1~~|~~7~~8\\ &2~~|~~0~~5~~8\\ &3~~|~~4~~4~~7~~8\\ &4~~|\\ &5~~|~~0\\ \end{aligned}
Wskazówka: 1, space, vertical bar, space, 8 przedstawia dane ze sklepu, w którym remanent wykazał 18 par butów zimowych męskich z cholewkami.
Chcesz wiedzieć więcej o interpretowaniu wykresów łodygowo-liściowych? Obejrzyj ten film.

Tworzenie wykresów łodygowo-liściowych

Przyjrzyjmy się krok po kroku, jak stworzyć wykres łodygowo-liściowy. Wykorzystamy w tym celu ten sam zbiór danych, co poprzednio. Zapiszmy go jeszcze raz:
17, 18, 20, 25, 28, 34, 34, 37, 38, 50
Krok 1: dzielimy każdy z elementów zbioru danych na część będącą liściem i część będącą łodygą. Łodygę tworzą wszystkie cyfry poza ostatnią, ostatnia cyfra jest liściem. Następnie zapisujemy łodygi w formie pionowej kolumny, dołączając także te, które nie mają liści.
start color #11accd, 1, end color #11accd, vertical bar, 7, start color #11accd, 1, end color #11accd, vertical bar, 8, start color #11accd, 2, end color #11accd, vertical bar, 0, start color #11accd, 2, end color #11accd, vertical bar, 5, start color #11accd, 2, end color #11accd, vertical bar, 8, start color #11accd, 3, end color #11accd, vertical bar, 4, start color #11accd, 3, end color #11accd, vertical bar, 4, start color #11accd, 3, end color #11accd, vertical bar, 7, start color #11accd, 3, end color #11accd, vertical bar, 8, start color #11accd, 5, end color #11accd, vertical bar, 0
W tym przypadku, start color #11accd, start text, ł, o, d, y, g, i, end text, end color #11accd składa się z dziesięciu cyfr:
1  2  3  4  5  \begin{aligned} &1~~|\\ &2~~|\\ &3~~|\\ &4~~|\\ &5~~|\\ \end{aligned}
Krok 2: Do każdej łodygi dopisz odpowiadające jej liście. Zapisz start color #1fab54, start text, l, i, s, with, \', on top, c, i, e, end text, end color #1fab54, porządkując je od najmniejszego do największego. W przypadku naszych danych, liśćmi są cyfry na miejscu jedności.
1, vertical bar, start color #1fab54, 7, end color #1fab54, 1, vertical bar, start color #1fab54, 8, end color #1fab54, 2, vertical bar, start color #1fab54, 0, end color #1fab54, 2, vertical bar, start color #1fab54, 5, end color #1fab54, 2, vertical bar, start color #1fab54, 8, end color #1fab54, 3, vertical bar, start color #1fab54, 4, end color #1fab54, 3, vertical bar, start color #1fab54, 4, end color #1fab54, 3, vertical bar, start color #1fab54, 7, end color #1fab54, 3, vertical bar, start color #1fab54, 8, end color #1fab54, 5, vertical bar, start color #1fab54, 0, end color #1fab54
1    7  82    0  5  83    4  4  7  84  5    0\begin{aligned} &1~~|~~7~~8\\ &2~~|~~0~~5~~8\\ &3~~|~~4~~4~~7~~8\\ &4~~|\\ &5~~|~~0\\ \end{aligned}
Krok 3: Dodaj wyjaśnienie na temat interpretacji łodyg i liści.
1    7  82    0  5  83    4  4  7  84  5    0\begin{aligned} &1~~|~~7~~8\\ &2~~|~~0~~5~~8\\ &3~~|~~4~~4~~7~~8\\ &4~~|\\ &5~~|~~0\\ \end{aligned}
Wskazówka: 1, space, vertical bar, space, 8 przedstawia dane ze sklepu, w którym remanent wykazał 18 par butów zimowych męskich z cholewkami.
Chcesz wiedzieć więcej o tworzeniu wykresów łodygowo-liściowych? Obejrzyj ten film.

Przykład: interpretowanie wykresu łodygowo-liściowego

Na portalu "Twoje ZOO" opublikowano następujący wykres łodygowo-liściowy ilustrujący liczbę małp pawianów w każdym z ogrodów zoologicznych w kraju:
0  1    8  82    1  3  6  6  7  7  93    1  74    1  4  5  75    0  3\begin{aligned} &0~~|\\ &1~~|~~8~~8\\ &2~~|~~1~~3~~6~~6~~7~~7~~9\\ &3~~|~~1~~7\\ &4~~|~~1~~4~~5~~7\\ &5~~|~~0~~3\\ \end{aligned}
Wskazówka: 1, space, vertical bar, space, 8 oznacza ogród zoologiczny, w którym jest 18 niedźwiedzi.
Zadanie A
  • Prąd elektryczny
W ilu ogrodach zoologicznych znajduje się dokładnie 26 niedźwiedzi?
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
ogrody zoologiczne mają po 26 niedźwiedzi

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Spróbuj tego ćwiczenia: interpretowanie wykresów łodygowo-liściowych.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.