If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Oczekiwane wartości w teście dobroci dopasowania

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

A bakery sells cakes, cookies, and pastries. They wonder if customers are equally likely to buy each product. They take a sample of 200 recent purchases and record what was purchased (they are willing to treat this as a random sample). Here are the results:
ProductCakesCookiesPastries
Observed purchases656867
They want to perform a χ2 goodness-of-fit test to determine if these results suggest that one type of product is more popular than the others.
What is the expected count of cake purchases?
You may round your answer to the nearest hundredth.
Expected:
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi