If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Podstawowe obliczenia dla rozkładu normalnego

Wiele pomiarów ma charakterystyczny rozkład, zwany rozkładem normalnym. W rozkładzie normalnym,
 • approximately equals, 68, percent danych znajduje się w przedziale oddalonym o 1 odchylenie standardowe od średniej
 • approximately equals, 95, percent danych znajduje się w przedziale oddalonym o 2 odchylenia standardowe od średniej
 • approximately equals, 99, comma, 7, percent danych znajduje się w przedziale oddalonym o 3 odchylenia standardowe od średniej
zadanie 1
Zbadano ciśnienie skurczowe w dużej grupie pacjentek. Wartość średnia pomiarów wynosiła 125 milimetrów słupa rtęci, a odchylenie standardowe było równe 10 milimetrów słupa rtęci.
Który z rozkładów normalnych, narysowanych poniżej, najlepiej pasuje do danych?
Wybierz 1 odpowiedź:

Zadanie 2
Jaki procent kobiet miało ciśnienie krwi w przedziale pomiędzy 105 a 135 milimetrów słupa rtęci?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
percent

Zadanie 3
W badaniu wzięło udział 400 pacjentek.
Ile pacjentek w badanej grupie miało ciśnienie wyższe niż 145 milimetrów słupa rtęci?
approximately equals
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
kobiet

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.