If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Podstawowe obliczenia dla rozkładu normalnego

Wiele pomiarów ma charakterystyczny rozkład, zwany rozkładem normalnym. W rozkładzie normalnym,
 • 68% danych znajduje się w przedziale oddalonym o 1 odchylenie standardowe od średniej
 • 95% danych znajduje się w przedziale oddalonym o 2 odchylenia standardowe od średniej
 • 99,7% danych znajduje się w przedziale oddalonym o 3 odchylenia standardowe od średniej
zadanie 1
Zbadano ciśnienie skurczowe w dużej grupie pacjentek. Wartość średnia pomiarów wynosiła 125 milimetrów słupa rtęci, a odchylenie standardowe było równe 10 milimetrów słupa rtęci.
Który z rozkładów normalnych, narysowanych poniżej, najlepiej pasuje do danych?
Wybierz 1 odpowiedź:

Zadanie 2
Jaki procent kobiet miało ciśnienie krwi w przedziale pomiędzy 105 a 135 milimetrów słupa rtęci?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
%

Zadanie 3
W badaniu wzięło udział 400 pacjentek.
Ile pacjentek w badanej grupie miało ciśnienie wyższe niż 145 milimetrów słupa rtęci?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
kobiet

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.