If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Obliczenia z wykorzystaniem rozkładu normalnego

Możesz potrzebować: Kalkulatora,Tabela Z

Zadanie

Firma, która administruje mieszkaniami na wynajem, sporządziła rozkład średniego okresu, w jakim mieszkania oczekiwały na nowego lokatora, po wyprowadzce poprzedniego najemcy w okresie ostatnich 10 lat. Rozkład można z bardzo dobrą dokładnością przybliżyć rozkładem normalnym z wartością średnią mu, equals, 85 dni z odchyleniem standardowym wynoszącym sigma, equals, 29 dni.
Firma chce oznaczyć w swoich danych mieszkania, które należą do grupy 5, percent mieszkań, które najkrócej oczekiwały na nowego lokatora, aby zapewnić że będą sprzątane i odświeżane natychmiast po wyprowadzeniu się lokatorów.
Ile wynosi najdłuższy okres, w którym mieszkanie stoi puste, które kwalifikuje je do oznaczenia jako przeznaczonego do natychmiastowego odświeżenia? Odpowiedź zaokrąglij do jednego dnia.
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?