If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Rozkład normalny: Pole pomiędzy dwoma punktami

Możesz potrzebować: Kalkulatora,Tabela Z

Zadanie

Wyniki egzaminu z historii układają się w rozkład zbliżony do normalnego, ze średnią wynoszącą 83,2 punktu i odchyleniem standardowym równym 4 punkty.
Jaka część zdających uzyskała wyniki pomiędzy 82 a 89,2 punktów?
Wynik zaokrąglij do czterech cyfr po przecinku.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi