If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Empiryczna reguła trzech sigm

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Długość życia goryli w pewnym zoo jest zgodna z rozkładem normalnym. Przeciętny goryl żyje 20, comma, 8 lat; standardowe odchylenie wynosi 3, comma, 1 roku.
Użyj reguły empirycznej left parenthesis, 68, minus, 95, minus, 99, comma, 7, percent, right parenthesis do oszacowania prawdopodobieństwa, że goryl żyje mniej niż 23, comma, 9 lat.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
percent
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?