Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Obliczanie centyli

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Poniższy wykres przedstawia liczbę dni od wyklucia do wyfrunięcia z gniazda pewnych 12 małych puszczyków.
Która z poniższych odpowiedzi najlepiej przybliża
dla puszczyka, który wyfrunął z gniazda po 35 dniach od wyklucia?
Wybierz 1 odpowiedź: