If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wyniki standaryzowanie - przegląd

Co to jest standaryzowana wartość zmiennej losowej Z?

Wartość Z mierzy dokładnie o ile odchyleń standardowych powyżej lub poniżej średniej znajduje się dany punkt.
Wartość Z obliczamy za pomocą następującego wzoru:
Z=punkt danychwartość średniaodchylenie standardowe
To samo można przedstawić za pomocą symboli:
Z=xμσ
Poniżej zgromadziliśmy ważne własności standaryzowanej zmiennej Z:
 • Dodatnia wartość Z odpowiadająca danemu punktowi danych oznacza, że punkt ten leży powyżej średniej.
 • Ujemna wartość Z odpowiadająca danemu punktowi danych oznacza, że punkt ten leży poniżej średniej.
 • Wartość Z bliska 0 oznacza, że punkt znajduje się blisko wartości średniej.
 • Punkt danych, dla którego zmienna Z jest większa od 3 lub mniejsza od 3 można uznać za punkt odstający..
Chcesz wiedzieć więcej o zmiennej standaryzowanej Z? Obejrzyj ten film.

Przykład 1

W pewnej szkole, wyniki testu z historii można opisać rozkładem normalnym z wartością średnią równą μ=85 i odchyleniem standardowym równym σ=2.
Michał uzyskał 86 punktów z tego testu.
Oblicz wartość zmiennej Z odpowiadającej wynikowi Michała.
z=wynika Michałaśrednia wartość wynikówodchylenie standardowez=86852z=12=0,5
Zmienna Z odpowiadająca wynikowi Michała wynosi 0,5. Michał uzyskał liczbę punktów leżącą o połowę odchylenia standardowego powyżej średniej.

Przykład 2

W pewnej szkole, wyniki testu z historii można opisać rozkładem normalnym z wartością średnią równą μ=82 i odchyleniem standardowym równym σ=4.
Michał uzyskał 74 punkty z tego testu.
Oblicz wartość zmiennej Z odpowiadającej wynikowi Michała.
z=wynika Michałaśrednia wartość wynikówodchylenie standardowez=74824z=84=2
Zmienna Z odpowiadająca wynikowi Michała wynosi 2. Michał uzyskał liczbę punktów leżącą o dwa odchylenia standardowe poniżej średniej.

Ćwiczenia

Zadanie A
W pewnej szkole, wyniki testu z geometrii można opisać rozkładem normalnym z wartością średnią równą μ=74 i odchyleniem standardowym równym σ=4,0.
Natalka uzyskała 70 punktów z tego testu.
Oblicz, zaokrąglając do dwóch cyfr po przecinku, wartość zmiennej Z, która odpowiada wynikowi Natalki.
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.