If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Obliczanie wyników standaryzowanych

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Wyniki klasówki podsumowującej z geometrii po pierwszym semestrze w liceum im. Tadeusza Czackiego mają rozkład zbliżony do normalnego z μ=73 i σ=3,0.
Zbyszek uzyskał 72 punkty.
Oblicz, ile wynosi zmienna standaryzowana Z odpowiadająca wynikowi Zbyszka. Wynik zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi