If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Obliczanie wyników standaryzowanych

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Wyniki klasówki podsumowującej z geometrii po pierwszym semestrze w liceum im. Tadeusza Czackiego mają rozkład zbliżony do normalnego z mu, equals, 73 i sigma, equals, 3, comma, 0.
Zbyszek uzyskał 72 punkty.
Oblicz, ile wynosi zmienna standaryzowana Z odpowiadająca wynikowi Zbyszka. Wynik zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?