If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Prawdopodobieństwo warunkowe i niezależność zdarzeń

W rachunku prawdopodobieństwa przyjmuje się, że dwa zdarzenia są niezależne, jeśli to, że zaszło jedno z nich nie zmienia prawdopodobieństwa zajścia drugiego.
Na przykład, prawdopodobieństwo tego, że w rzucie symetryczną monetą wypadnie orzeł, wynosi 1/2. Ale co będzie, jeśli wiemy, że jest wtorek? Czy zmienia to szansę uzyskania orła? Oczywiście, że nie. Prawdopodobieństwo otrzymania orła pod warunkiem, że jest wtorek, nadal wynosi 1/2. Tak więc wynik rzutu monetą oraz to, że będzie akurat wtorek to zdarzenia niezależne - wiedza o tym, że jest wtorek nie zmienia szansy uzyskania orła.
Nie każda sytuacja jest jednak aż tak oczywista. Co na przykład z płcią i preferencją prawej/lewej ręki? Mogłoby się zdawać, że płeć danej osoby oraz to, czy jest ona, czy też nie jest leworęczna, to w zupełnie niezależne zdarzenia. Gdy jednak przyjrzymy się odpowiednim prawdopodobieństwom, okaże się , że około 10% populacji jest leworęczna, ale wśród mężczyzn takich osób jest już około 12%. Tak więc zdarzenia te nie są niezależne, ponieważ wiedza o tym, że losowa osoba jest mężczyzną, zwiększa szansę, że okaże się ona leworęczna.
Zasadniczy pomysł polega na tym, by sprawdzać niezależność zdarzeń za pomocą ich prawdopodobieństwa.
Powiemy, że dwa zdarzenia A i B są niezależne, gdy zachodzi P(| B)=P(A) oraz P(| A)=P(B).

Przykład 1: Uczelnie i dochody

Uczeni przebadali roczne dochody ostatnich absolwentów dwóch różnych uniwersytetów. Poniższa dwuwymiarowa tabela przedstawia dane uzyskane od 300 respondentów, którzy wzięli udział w sondażu.
Roczny dochódUniwersytet AUniwersytet BSUMA
Poniżej 20000 dolarów362460
20000 do 3999910956165
40000 i więcej354075
SUMA180120300
Przypuśćmy teraz, że wybieramy losowego absolwenta spośród tych respondentów.
Czy zdarzenia "przychód to 40000 i więcej" i "uczęszczał do Uniwersytetu B" są niezależne?
Sprawdźmy to, posługując się prawdopodobieństwem warunkowym.
Przykład 1: zadanie A
What is the probability that a randomly selected graduate earns $40,000 and over?
P(40000$ lub więcej)=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Przykład 1: zadanie B
What is the probability that a randomly selected graduate earns $40,000 and over given they are from University B?
P(40000$ lub więcej | Uniw. B)=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • właściwyułamek, jak 1/2 lub 6/10
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75

Przykład 1: zadanie C
Czy zdarzenia "przychód to 40000 i więcej" i "uczęszczał do Uniwersytetu B" są niezależne?
Wybierz 1 odpowiedź:

Przykład2: Uczelnie i dochody (ciąg dalszy)

A oto raz jeszcze dane z poprzedniego przykładu:
Roczny dochódUniwersytet AUniwersytet BSUMA
Poniżej 20000 dolarów362460
20000 do 3999910956165
40000 i więcej354075
SUMA180120300
Przypuśćmy teraz, że wybieramy losowego absolwenta spośród tych respondentów.
Are the events "income under $20,000" and "attended University B" independent?
Sprawdźmy to, posługując się prawdopodobieństwem warunkowym.
Example 2: Problem A
What is the probability that a randomly selected graduate earns under $20,000?
P(poniżej 20000$)=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Example 2: Problem B
What is the probability that a randomly selected graduate earns under $20,000 given they are from University B?
P(under $20,000| Uni. B)=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Example 2: Problem C
Are the events "income is under $20,000" and "attended University B" independent?
Wybierz 1 odpowiedź:

A co, jeśli prawdopodobieństwa są zbliżone?

When we check for independence in real world data sets, it's rare to get perfectly equal probabilities. Just about all real events that don't involve games of chance are dependent to some degree.
In practice, we often assume that events are independent and test that assumption on sample data. If the probabilities are significantly different, then we conclude the events are not independent. We'll learn more about this process in inferential statistics.
Finally, be careful not to make conclusions about cause and effect unless the data came from a well-designed experiment. For a challenge, can you think of some outside variables — apart from the universities — that may be the cause of the income disparity between the graduates at the two universities in Example 2?

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.