If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Prawdopodobieństwo teoretyczne i prawdopodobieństwo eksperymentalne: Rzuty monetą i kostkami

Prawdopodobieństwo informuje nas o tym, jak często można spodziewać się danego wyniku, pod warunkiem że sytuacja powtarza się wielokrotnie. Możemy wyznaczyć prawdopodobieństwo jako wynik doświadczenia, albo poprzez rozważanie wszystkich możliwych wyników.

Część 1: Rzut monetą

pytanie a
Uczciwa moneta ma 2 strony (orzeł i reszka), która są jednakowo prawdopodobne jako wynik rzutu monetą.
Jakie jest teoretyczne prawdopodobieństwo, że w wyniku rzutu uczciwą monetą wypadnie orzeł?
P, left parenthesis, start text, o, r, z, e, ł, end text, right parenthesis, equals
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

pytanie b
Dawid rzucił monetą 20 razy i wyrzucił 8 orłów.
Na podstawie wyników Dawida, jakie jest prawdopodobieństwo eksperymentalne wyrzucenia orła?
P, left parenthesis, start text, o, r, z, e, ł, end text, right parenthesis, approximately equals
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

pytanie c
Dlaczego wyniki teoretyczne i eksperymentalne nie są takie same?
Wybierz 1 odpowiedź:

pytanie d
Dawid dalej rzuca monetą, aż uzyska 100 rzutów. W wyniku tych rzutów 47 razy wypadł orzeł.
Na podstawie tych wyników, jakie jest prawdopodobieństwo eksperymentalne wyrzucenia orła?
P, left parenthesis, start text, o, r, z, e, ł, end text, right parenthesis, approximately equals
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

pytanie e
Co możesz powiedzieć na temat prawdopodobieństwa eksperymentalnego po wykonaniu przez Dawida coraz większej ilości rzutów?
Wybierz 1 odpowiedź:

Część 2: Rzut kostką sześcienną

pytanie a
Uczciwa kostka ma 6 boków ponumerowanych od 1 do 6, które są jednakowo prawdopodobne jako wynik rzutu taką kostką.
Jakie jest teoretyczne prawdopodobieństwo, że w wyniku rzutu uczciwą kostką wypadnie 1?
P, left parenthesis, 1, right parenthesis, equals
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

pytanie b
Dawid chce rzucić kostką 60 razy i zobaczyć jak często pojawia się liczba 1.
Zgodnie z prawdopodobieństwem teoretycznym, ile będzie rzutów w których pojawi się liczba 1, question mark
approximately equals
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
rzutów

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.