If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Interpretowanie wyników symulacji

Zadanie

Prawdopodobieństwo tego, że Maria trafi do kosza z rzutu osobistego, jest równe 75, percent. Maria była ciekawa, ile trafionych rzutów osobistych może oczekiwać w próbie 10 rzutów wolnych.
Wykonała więc symulację 25 prób po 10 rzutów osobistych, gdzie każdy rzut osobisty miał prawdopodobieństwo trafienia równe 0, comma, 75.
Wyniki symulacji przedstawiono poniżej:
Użyj jego wyników do obliczenia prawdopodobieństwa trafienia mniej niż 7 rzutów osobistych w próbie 10 rzutów osobistych.
Podaj odpowiedź w postaci ułamkowej lub dziesiętnej.
P, left parenthesis, 11, start text, space, l, u, b, space, m, n, i, e, j, space, t, r, a, f, i, e, n, with, \', on top, end text, right parenthesis, approximately equals
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?