If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Średnia i odchylenie standardowe zmiennej losowej dwuwartościowej

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Pani Nowak prowadzi ćwiczenia ze swoimi studentami statystyki . Daje im test wielokrotnego wyboru złożony z 20 pytań. Studenci nie znają odpowiedzi na żadne z zadanych pytań, więc muszą zgadywać. Każde z pytań ma 5 możliwych odpowiedzi do wyboru i tylko 1 z nich jest poprawna.
Jaka jest średnia i odchylenie standardowe ilości pytań, na które każdy student odpowie poprawnie?
Zaokrąglij odpowiedzi do części dziesiętnych.
średnia equals
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
poprawnych odpowiedzi
odchylenie standardowe equals
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
poprawnych odpowiedzi
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?