If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Średnia i odchylenie standardowe zmiennej losowej dwuwartościowej

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Pani Nowak prowadzi ćwiczenia ze swoimi studentami statystyki . Daje im test wielokrotnego wyboru złożony z 20 pytań. Studenci nie znają odpowiedzi na żadne z zadanych pytań, więc muszą zgadywać. Każde z pytań ma 5 możliwych odpowiedzi do wyboru i tylko 1 z nich jest poprawna.
Jaka jest średnia i odchylenie standardowe ilości pytań, na które każdy student odpowie poprawnie?
Zaokrąglij odpowiedzi do części dziesiętnych.
średnia =
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
poprawnych odpowiedzi
odchylenie standardowe =
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
poprawnych odpowiedzi
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?