If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Rozkłady zmiennych losowych będących sumami lub różnicami zmiennych losowych o rozkładach normalnych

Okazuje się, że rozkład zmiennej losowej, która jest sumą lub różnicą kilku niezależnych zmiennych losowych mających rozkład normalny, jest także rozkładem normalnym. Okazuje się, że parametry rozkładu tej zmiennej losowej w prosty sposób wiążą się z parametrami rozkładów zmiennych składowych.

Przykład 1: ilość cukierków w torebce napełnianej przez 4 maszyny

W pewnej fabryce cukierków każda torebka z cukierkami napełniana jest przez 4 maszyny. Pierwsza maszyna napełnia torbę niebieskimi cukierkami, druga zielonymi, trzecia czerwonymi, a czwarta żółtymi cukierkami. Liczba cukierków, którymi każda maszyna napełnia daną torebkę, ma rozkład normalny z wartością średnią równą 50g i odchyleniem standardowym wynoszącym 5g. Maszyny działają niezależnie od siebie, tak że ilości cukierków wychodzących z różnych maszyn można uznać za niezależne zmienne losowe..
Niech T równą całkowitej masie cukierków w napełnionej torebce.
Ile wynosi prawdopodobieństwo, że losowo wybrana torebka zawiera mniej niż 178g cukierków.
Zastanówmy się nad rozwiązaniem tego zadania krok po kroku.
Zadanie A (przykład 1)
Oblicz wartość średnią rozkładu zmiennej T.
μT=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
gramów

Zadanie B (przykład 1)
Oblicz odchylenie standardowe rozkładu zmiennej T.
σT=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
grama

Zadanie C (przykład 1)
Zmienna losowa T ma rozkład:
Wybierz 1 odpowiedź:

Zadanie D (przykład 1)
Ile wynosi prawdopodobieństwo, że losowo wybrana torebka zawiera mniej niż 178g cukierków.
Odpowiedź zaokrąglij do czterech cyfr po przecinku.
P(T<178g)
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Przykład 2: różnica w wynikach gry w kręgle

Adam i Marek lubią razem grać w kręgle. Rozkład punktów zdobytych w kolejnych grach przez Adama jest bliski rozkładowi normalnemu z wartością średnią równą 175 punktów i odchyleniem standardowym wynoszącym 30 punktów. Rozkład punktów zdobytych przez Marka jest bliski rozkładowi normalnemu z wartością średnią wynoszącą 150 punktów i odchyleniem standardowym równym 40 punktów. Punkty, zdobyte w kolejnych grach przez Adama i Marka, można traktować jako niezależne zmienne losowe..
Niech A bęðzie zmienną losową równą liczbie punktów, zdobytych przez Adama w losowo wybranej grze i niech M będzie zmienną losową równą liczbie punktów zdobytych przez Marka w losowo wybranej grze. Zdefiniujmy zmienną losową R jako różnicę liczby punktów uzyskanych przez Adama i Marka, R=AM.
Ile wynosi prawdopodobieństwo, że w dowolnie wybranej grze Marek zdobył więcej punktów od Adama?
Zastanówmy się nad rozwiązaniem tego zadania krok po kroku.
Zadanie A (przykład 2)
Oblicz wartość średnią rozkładu zmiennej R.
μR=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
punktów

Zadanie B (przykład 2)
Oblicz odchylenie standardowe rozkładu zmiennej R.
σR=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
punktów

Zadanie C (przykład 2)
Zmienna losowa R ma rozkład:
Wybierz 1 odpowiedź:

Zadanie D (przykład 2)
Ile wynosi prawdopodobieństwo, że w dowolnie wybranej grze Adam zdobył więcej punktów od Marka.
Wynik zaokrąglij do czterech miejsc po przecinku.
P(Marek zdobył więcej punktów)
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
Wskazówka: oblicz P(R<0).

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.