If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wartość oczekiwana na podstawie obliczonych prawdopodobieństw zdarzeń

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Julka gra w grę, w której losuje ze zwracaniem kolejno 3 kulki z pudełka, w którym znajdują się 4 niebieskie i 6 czerwonych kulek.
Jeśli wszystkie 3 wylosowane kulki są czerwone, Julka wygrywa 400 zł. Jeśli pierwsze dwie wylosowane kulki są niebieskie, wygrywa 300 zł. W innych przypadkach wygrywa 0 zł.
Jaka jest oczekiwana wypłata Julki w tej grze?
Zaokrąglij swoją odpowiedź do pełnego grosza.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4