If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Podejmowanie decyzji na podstawie wartości oczekiwanej

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Marcel kłóci się ze swoją mamą o kupno światła do jego motoroweru za 130 zł. Jego mama chce, żeby Marcel był bezpieczny, ale Marcel uważa, że światła są za drogie.
W oparciu o dane ruchu ulicznego, Marcel stworzył tabelę, która pokazuje czas, prawdopodobieństwo i koszt trzech różnych typów wypadków, które mogą mu się zdarzyć, jeśli nie będzie miał świateł.
Jeśli Marcel kupi światło, nie będzie to miało znaczenia o świcie i o zachodzie, ale zapobiegnie wypadkom w nocy. Załóżmy, że Marcelowi przytrafi się najwyżej jeden wypadek, i że jego tabela jest prawidłowa.
Jaki jest całkowity oczekiwany koszt wypadków i świateł, jeśli Marcel kupi światło? Zaokrąglij swoją odpowiedź do 1 zł.
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
Jaki jest całkowity oczekiwany koszt wypadków i świateł, jeśli Marcel nie kupi światła? Zaokrąglij swoją odpowiedź do 1 zł.
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
Jeśli Marcel chce osiągnąć najlepszy wynik długookresowo, to powinien
.
Czas wypadkuKosztPrawdopodobieństwo
Rano200010%
Zachód400015%
Noc200020%
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?