If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Odchylenie standardowe dyskretnej zmiennej losowej

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Anna jest zawodniczką szkolnej drużyny koszykówki. Na treningu, trenuje serie podwójnych rzutów osobistych. Załóżmy, że prawdopodobieństwo zdobycia punktu w jednym rzucie wynosi 0,7 i że wyniki kolejnych rzutów są zdarzeniami niezależnymi.
W poniższej tabeli przedstawiono rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej X, równej liczbie trafionych przez Annę rzutów w serii 2 rzutów osobistych.
X=# trafionych012
P(X)0,090,420,49
Wiedząc, że wartość średnia wynosi μX=1,4 rzutu, oblicz odchylenie standardowe rozkładu liczby rzutów trafionych przez Annę w serii dwóch rzutów osobistych.
Odpowiedź zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku.
EσX
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
trafienia