If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Odchylenie standardowe dyskretnej zmiennej losowej

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Anna jest zawodniczką szkolnej drużyny koszykówki. Na treningu, trenuje serie podwójnych rzutów osobistych. Załóżmy, że prawdopodobieństwo zdobycia punktu w jednym rzucie wynosi 0, comma, 7 i że wyniki kolejnych rzutów są zdarzeniami niezależnymi.
W poniższej tabeli przedstawiono rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej X, równej liczbie trafionych przez Annę rzutów w serii 2 rzutów osobistych.
X, equals, \#, start text, space, t, r, a, f, i, o, n, y, c, h, end text012
P, left parenthesis, X, right parenthesis0, comma, 090, comma, 420, comma, 49
Wiedząc, że wartość średnia wynosi mu, start subscript, X, end subscript, equals, 1, comma, 4 rzutu, oblicz odchylenie standardowe rozkładu liczby rzutów trafionych przez Annę w serii dwóch rzutów osobistych.
Odpowiedź zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku.
E, sigma, start subscript, X, end subscript, approximately equals
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
trafienia
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?