If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Skumulowane prawdopodobieństwo geometryczne

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Jeremiasz trafia 25, percent rzutów za 3 punkty, które rzuca. Na rozgrzewkę, Jeremiasz lubi rzucać rzuty za 3 punkty do czasu, aż trafi. Niech M oznacza liczbę rzutów, którą Jeremiasz musi wykonać, aby trafić pierwszy rzut za 3 punkty. Zakładamy, że wynik każdego rzutu jest niezależny.
Znajdź prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że Jeremiasz będzie potrzebował mniej niż 4 rzuty za 3 punkty, aby trafić po raz pierwszy.
Zaokrąglij odpowiedź do części setnych.
P, left parenthesis, M, is less than, 4, right parenthesis, equals
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?