If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Skumulowane prawdopodobieństwo geometryczne

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Jeremiasz trafia 25% rzutów za 3 punkty, które rzuca. Na rozgrzewkę, Jeremiasz lubi rzucać rzuty za 3 punkty do czasu, aż trafi. Niech M oznacza liczbę rzutów, którą Jeremiasz musi wykonać, aby trafić pierwszy rzut za 3 punkty. Zakładamy, że wynik każdego rzutu jest niezależny.
Znajdź prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że Jeremiasz będzie potrzebował mniej niż 4 rzuty za 3 punkty, aby trafić po raz pierwszy.
Zaokrąglij odpowiedź do części setnych.
P(M<4)=
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?