If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Prawdopodobieństwo zmiennej losowej o rozkładzie geometrycznym

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Julia bada emisję spalin samochodów. Zauważyła, że 6% samochodów nie przechodzi badania pomyślnie. Niech C będzie ilością samochodów przebadanych przez Julię, aż do napotkania samochodu, który nie przejdzie badania. Zakładamy, że wyniki badań samochodów są od siebie niezależne.
Znajdź prawdopodobieństwo, zdarzenia polegającego na tym, że pierwszy samochód, który nie przejdzie badania będzie piątym samochodem badanym przez Julię.
Zaokrąglij odpowiedź do części setnych.
P(C=5)=
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi