If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przekształcanie zmiennych losowych

Zadanie

Pewna sieć kawiarni oferuje kawę w trzech wielkościach: małą, średnią i dużą. Sieć gromadzi dane na temat liczby zamówień oraz dochodu, ze sprzedaży kawy w każdej z trzech wielkości. Niech X będzie zmienną losową równą dochodowi sieci ze sprzedaży kaw w losowo wybranej wielkości. Poniższa tabela zawiera rozkład prawdopodobieństwa zmiennej X oraz informacje na temat wartości średniej i odchylenia standardowego tego rozkładu:
MałaŚredniaDuża
X, equals, start text, d, o, c, h, o, with, \', on top, d, space, left parenthesis, z, ł, right parenthesis, end text4812
P, left parenthesis, X, right parenthesis0, comma, 180, comma, 500, comma, 32
Wartość średnia:mu, start subscript, X, end subscript, equals, dollar sign, 8, comma, 56
Odchylenie standardowe:sigma, start subscript, X, end subscript, approximately equals, dollar sign, 2, comma, 77
Sieć planuje specjalną promocję, w której klienci zapłacą 2 zł mniej za każdy rodzaj kawy. Załóżmy, że promocja nie będzie miała wpływu na rozkład prawdopodobieństwa dochodów ze sprzedaży. Niech Y będzie zmienną równą dochodowi sieci ze sprzedaży kaw w losowo wybranej wielkości.
Ile wynosi wartość średnia i odchylenie standardowe zmiennej Y?
mu, start subscript, Y, end subscript, equals
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
złotych
sigma, start subscript, Y, end subscript, approximately equals
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
złotych
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?