If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Testowanie hipotez w eksperymentach

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Badacze chcieli sprawdzić, czy zakreślanie nieistotnych fragmentów tekstu czyni tekst trudniejszym do zrozumienia.
Podzielili losowo grupę 300 na grupę eksperymentalną i grupę kontrolną. Obie grupy zostały poproszone o wypełnienie 38-punktowego testu na czytanie ze zrozumieniem. Tekst dany grupie eksperymentalnej miał podkreślone niepotrzebne fragmenty, podczas gdy tekst dany grupie kontrolnej w ogóle nie miał podkreśleń.
Wyniki eksperymentu pokazały, że średni wynik testu w grupie eksperymentalnej było o 8 punktów niższy niż w przypadku grupy kontrolnej. Żeby sprawdzić, czy wyniki mogą zostać wyjaśnione przypadkowością, badacze stworzyli poniższą tabelę, w której podsumowali wyniki 1000 ponownych losowań tych danych (z różnicami pomiędzy średnimi zaokrąglonymi do 2 punktów).
Zgodnie z symulacjami, jakie jest prawdopodobieństwo, że średnia grupy eksperymentalnej będzie niższa od średniej grupy kontrolnej o 8 punktów lub więcej?
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • procent, taki jak 12,34%
Załóż, że jeśli uzyskane prawdopodobieństwo będzie mniejsze od 5%, to wynik powinien zostać uznany za istotny.
Co powinniśmy stwierdzić w związku z wynikiem eksperymentu?
Wybierz 1 odpowiedź:
Średnia grupy eksperymentalnej Średnia grupy kontrolnejCzęstość
1210
1012
854
679
4108
2130
0159
2151
4127
677
847
1034
1212