If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Testowanie hipotez w eksperymentach

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Badacze chcieli sprawdzić, czy zakreślanie nieistotnych fragmentów tekstu czyni tekst trudniejszym do zrozumienia.
Podzielili losowo grupę 300 na grupę eksperymentalną i grupę kontrolną. Obie grupy zostały poproszone o wypełnienie 38-punktowego testu na czytanie ze zrozumieniem. Tekst dany grupie eksperymentalnej miał podkreślone niepotrzebne fragmenty, podczas gdy tekst dany grupie kontrolnej w ogóle nie miał podkreśleń.
Wyniki eksperymentu pokazały, że średni wynik testu w grupie eksperymentalnej było o 8 punktów niższy niż w przypadku grupy kontrolnej. Żeby sprawdzić, czy wyniki mogą zostać wyjaśnione przypadkowością, badacze stworzyli poniższą tabelę, w której podsumowali wyniki 1000 ponownych losowań tych danych (z różnicami pomiędzy średnimi zaokrąglonymi do 2 punktów).
Zgodnie z symulacjami, jakie jest prawdopodobieństwo, że średnia grupy eksperymentalnej będzie niższa od średniej grupy kontrolnej o 8 punktów lub więcej?
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • procent, taki jak 12,34%
Załóż, że jeśli uzyskane prawdopodobieństwo będzie mniejsze od 5%, to wynik powinien zostać uznany za istotny.
Co powinniśmy stwierdzić w związku z wynikiem eksperymentu?
Wybierz 1 odpowiedź:
Średnia grupy eksperymentalnej Średnia grupy kontrolnejCzęstość
1210
1012
854
679
4108
2130
0159
2151
4127
677
847
1034
1212
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?