If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Testowanie hipotez prostych

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Natalia ma Magic 8-Ball- zabawkę przypominającą czarną kulę używaną do przepowiedni. Żeby zasięgnąć rady tej zabawki, należy zadać jej pytanie a następnie nią potrząsnąć. Jedna z 5 możliwych, różniących się od siebie odpowiedzi pojawia się wtedy losowo na kuli. Natalia czuje, że kula zbyt często odpowiada "Zapytaj ponownie później". Użyła kuli 10 razy i 6 razy otrzymała wynik "Zapytaj ponownie później".
Zweryfikujmy hipotezę zakładającą, że każda odpowiedź ma jednakową 20, percent szansę wypadnięcia przeciwko alternatywie, że prawdopodobieństwo otrzymania odpowiedzi "Zapytaj ponownie później" jest wyższe.
Tabela poniżej przedstawia wynik 1000 symulacji, z których każda polegała na uzyskaniu 10 przypadkowych odpowiedzi przy założeniu, że szansa na uzyskanie odpowiedzi "Zapytaj ponownie później" wynosi 20, percent.
Jakie, zgodnie z przeprowadzonymi symulacjami, jest prawdopodobieństwo tego, że otrzymamy odpowiedź "Zapytaj ponownie później" 6 lub więcej razy na 10 prób?
\qquad
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • procent, taki jak 12, comma, 34, percent
Przyjmijmy, że jeżeli zaobserwowany wynik ma prawdopodobieństwo niższe niż 1, percent przy założeniu prawdziwości testowanej hipotezy, to odrzucimy tę hipotezę.
Jak powinniśmy ocenić hipotezę zerową?
Wybierz 1 odpowiedź:
\# odpowiedzi "Zapytaj ponownie później" na 10 próbCzęstość wystąpienia
0107
1268
2303
3201
488
526
66
71
80
90
100
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?