If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zapisywanie hipotez dla testu dotyczącego średniej

Zadanie

A school counselor heard that teenagers sleep an average of 9 hours per night on the weekend. The counselor wants to test if this figure holds true for students at their school, so they take a random sample of students and ask them about their weekend sleep habits.
Let mu represent the average amount of sleep that students at this school get per night on the weekend.
Which of the following is an appropriate set of hypotheses for their significance test?
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?