Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Obliczanie wartości prawdopodobieństwa w teście z dla proporcji

Zadanie

A campaign manager for a political candidate released a series of advertisements criticizing the opposing candidate in an upcoming election. The opposing candidate previously had the support of 45% of voters, so the manager wants to test H0:p=0.45 versus Ha:p<0.45, where p is the proportion of voters that support the opposing candidate.
After running the advertisements, the campaign manager obtained a random sample of 500 voters and found that 200 of those sampled supported the opposing candidate.
Which of the following represents the P-value for their test?
Wybierz 1 odpowiedź: