Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Obliczanie statystyki testowej w teście z dla proporcji

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Jake heard that spinning—rather than flipping—a penny raises the probability above 50% that the penny lands showing heads. He tests this by spinning 10 different pennies 10 times each, so he's willing to treat these spins as a random sample. In his 100 spins, the penny landed showing "heads" in 68 spins. He wants to use these results to test H0:p=0.50 versus Ha:p>0.50, where p is the true proportion of spins that a penny would land showing "heads".
Assuming that the conditions for inference have been met, calculate the test statistic for Jake's significance test.
You may round to two decimal places.
z=
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi