If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Hipoteza zerowa i hipoteza alternatywna w teście istotności dotyczącym proporcji

Zadanie

Amanda przeczytała w raporcie, że 49% nauczycieli w Stanach Zjednoczonych jest członkami związków zawodowych. Chcąc sprawdzić, czy dotyczy to nauczycieli w jej stanie, zamierza wybrać próbę losową nauczycieli i wyznaczyć, jaki procent z nich jest członkami związków zawodowych.
Niech p oznacza odsetek nauczycieli w jej stanie, którzy są członkami związków zawodowych.
Która z poniższych odpowiedzi dobrze opisuje hipotezy dla testu istotności z tej próby?
Wybierz 1 odpowiedź: