If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przegląd wiadomości na temat wykresów pudełkowych

Czym jest wykres pudełkowy?

Wykres pudełkowy przedstawia podsumowanie danych składające się z zestawu pięciu liczb. Podsumowanie to zawiera minimum, pierwszy kwartyl, medianę, trzeci kwartyl i maksimum.
Na wykresie pudełkowym rysujemy prostokąt od wartości odpowiadającej pierwszemu kwartylowi do wartości odpowiadającej trzeciemu kwartylowi. Pionowa linia przecinająca prostokąt odpowiada wartości mediany. Wąsy idą od każdego z kwartyli do minimum lub maksimum (od pierwszego do minimum i od trzeciego do maksimum).

Przykład: Znajdowanie pięciu liczb do podsumowania

W próbce pudełek rodzynek było 10 pudełek o następujących wagach (w gramach):
25, 28, 29, 29, 30, 34, 35, 35, 37, 38
Stwórz wykres pudełkowy tych danych.
Krok 1: Uporządkuj dane od najmniejszej do największej wartości.
Nasze dane są już uporządkowane.
25, 28, 29, 29, 30, 34, 35, 35, 37, 38
Krok 2: Znajdź medianę.
W tym przypadku medianą jest średnia z dwóch środkowych liczb:
25, 28, 29, 29, 30, 34, 35, 35, 37, 38
30+342=32
Mediana to 32.
Krok 3: Znajdź kwartyle.
Pierwszy kwartyl to mediana punktów znajdujących się na lewo od mediany.
25, 28, 29, 29, 30
Q1=29
Trzeci kwartyl to mediana punktów znajdujących się na prawo od mediany.
34, 35, 35, 37, 38
Q3=35
Krok 4: Uzupełnij podsumowanie znajdując minimum i maksimum.
Minimum to punkt w danych, który ma najmniejszą wartość, czyli 25.
Maksimum to punkt w danych, który ma największą wartość, czyli 38.
Nasze podsumowanie wygląda więc tak 25, 29, 32, 35, 38.

Przykład (kontynuacja): Rysowanie wykresu

Narysujmy teraz wykres dla tego samego zbioru danych, co powyżej.
Krok 1: Narysuj i oznacz oś w skali, która pasuje do podsumowania.
Krok 2: Narysuj prostokąt od Q1 do Q3 z przecinającą go pionową linią oznaczającą medianę.
Przypomnijmy, że Q1=29, mediana to 32, a Q3=35.
Krok 3: Narysuj wąs od Q1 do minimum i od Q3 do maksimum.
Przypomnijmy, że minimum to 25 a maksimum to 38.
Na końcowym wykresie nie potrzebujemy już oznaczeń:
Chcesz się nauczyć więcej o tworzeniu wykresów pudełkowych? Sprawdź nasz film.
Chcesz poćwiczyć tworzenie wykresów pudełkowych? Sprawdź to ćwiczenie.

Interpretowanie kwartyli

Pięcioliczbowe podsumowanie dzieli dane na części, z których każda zawiera w przybliżeniu 25% danych z tego zbioru.

Przykład: Interpretowanie kwartyli

Około jaki procent pudełek ważył więcej niż 29 gramów?
Skoro Q1=29, to około 25% punktów danych ma wartości mniejsze od 29 i około 75% ma wartości większe od 29.
Około 75% pudełek rodzynek waży więcej niż 29 gramów.
Chcesz się nauczyć więcej o kwartylach? Sprawdź ten film.
Chcesz poćwiczyć przy pomocy zadań takich jak to? Sprawdź to ćwiczenie.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.