If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przegląd wiadomości na temat wykresów pudełkowych

Czym jest wykres pudełkowy?

Wykres pudełkowy przedstawia podsumowanie danych składające się z zestawu pięciu liczb. Podsumowanie to zawiera minimum, pierwszy kwartyl, medianę, trzeci kwartyl i maksimum.
Na wykresie pudełkowym rysujemy prostokąt od wartości odpowiadającej pierwszemu kwartylowi do wartości odpowiadającej trzeciemu kwartylowi. Pionowa linia przecinająca prostokąt odpowiada wartości mediany. Wąsy idą od każdego z kwartyli do minimum lub maksimum (od pierwszego do minimum i od trzeciego do maksimum).

Przykład: Znajdowanie pięciu liczb do podsumowania

W próbce pudełek rodzynek było 10 pudełek o następujących wagach (w gramach):
25, 28, 29, 29, 30, 34, 35, 35, 37, 38
Stwórz wykres pudełkowy tych danych.
Krok 1: Uporządkuj dane od najmniejszej do największej wartości.
Nasze dane są już uporządkowane.
25, 28, 29, 29, 30, 34, 35, 35, 37, 38
Krok 2: Znajdź medianę.
W tym przypadku medianą jest średnia z dwóch środkowych liczb:
25, 28, 29, 29, 30, 34, 35, 35, 37, 38
start fraction, 30, plus, 34, divided by, 2, end fraction, equals, 32
Mediana to 32.
Krok 3: Znajdź kwartyle.
Pierwszy kwartyl to mediana punktów znajdujących się na lewo od mediany.
25, 28, 29, 29, 30
Q, start subscript, 1, end subscript, equals, 29
Trzeci kwartyl to mediana punktów znajdujących się na prawo od mediany.
34, 35, 35, 37, 38
Q, start subscript, 3, end subscript, equals, 35
Krok 4: Uzupełnij podsumowanie znajdując minimum i maksimum.
Minimum to punkt w danych, który ma najmniejszą wartość, czyli 25.
Maksimum to punkt w danych, który ma największą wartość, czyli 38.
Nasze podsumowanie wygląda więc tak 25, 29, 32, 35, 38.

Przykład (kontynuacja): Rysowanie wykresu

Narysujmy teraz wykres dla tego samego zbioru danych, co powyżej.
Krok 1: Narysuj i oznacz oś w skali, która pasuje do podsumowania.
Krok 2: Narysuj prostokąt od Q, start subscript, 1, end subscript do Q, start subscript, 3, end subscript z przecinającą go pionową linią oznaczającą medianę.
Przypomnijmy, że Q, start subscript, 1, end subscript, equals, 29, mediana to 32, a Q, start subscript, 3, end subscript, equals, 35, point
Krok 3: Narysuj wąs od Q, start subscript, 1, end subscript do minimum i od Q, start subscript, 3, end subscript do maksimum.
Przypomnijmy, że minimum to 25 a maksimum to 38.
Na końcowym wykresie nie potrzebujemy już oznaczeń:
Chcesz się nauczyć więcej o tworzeniu wykresów pudełkowych? Sprawdź nasz film.
Chcesz poćwiczyć tworzenie wykresów pudełkowych? Sprawdź to ćwiczenie.

Interpretowanie kwartyli

Pięcioliczbowe podsumowanie dzieli dane na części, z których każda zawiera w przybliżeniu 25, percent danych z tego zbioru.

Przykład: Interpretowanie kwartyli

Około jaki procent pudełek ważył więcej niż 29 gramów?
Skoro Q, start subscript, 1, end subscript, equals, 29, to około 25, percent punktów danych ma wartości mniejsze od 29 i około 75, percent ma wartości większe od 29.
Około 75, percent pudełek rodzynek waży więcej niż 29 gramów.
Chcesz się nauczyć więcej o kwartylach? Sprawdź ten film.
Chcesz poćwiczyć przy pomocy zadań takich jak to? Sprawdź to ćwiczenie.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.