If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Część 3: Ocena danych ilościowych

Do zdobycia jest 1700 punktów za mistrzostwo

O tym dziale

Ten temat obejmuje często występujące miary środka, takie jak średnia i mediana. Nauczymy się również mierzyć rozrzut i zmienność przy pomocy odchylenia standardowego i rozstępu międzykwartylowego, a także użyć tych pojęć do określenia, czy jakiś punkt danych można uznać za obserwację skrajną.

Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 240 punktów mistrzowskich.
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 400 punktów mistrzowskich.
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 320 punktów mistrzowskich.
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 400 punktów mistrzowskich.
Czekają na Ciebie:

Test sprawdzający

Podnieś swoje umiejętności w zakresie wszystkich tematów należących do tego rozdziału i zbierz 1700 punktów mistrzowskich.