If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Odchylenie przeciętne - przegląd

Średnie odchylenie bezwzględne od średniej

Średnie odchylenie bezwzględne (czasem: odchylenie przeciętne) to średnia arytmetyczna z odchyleń bezwzględnych dla wszystkich elementów zbioru danych. Średnie odchylenie bezwzględne jest wykorzystywane jako miara zróżnicowania danych.
Jak obliczyć średnie odchylenie bezwzględne?
Krok 1: Oblicz wartość średnią tego zboru danych.
Krok 2: Oblicz wartości bezwzględne różnic pomiędzy wartościami punktów danych a wartością średniej arytmetycznej. Takie odległości punktów od średniej noszą nazwę odchyleń bezwzględnych.
Krok 3: Dodaj do siebie odchylenia bezwzględne wszystkich punktów.
Krok 4: Podziel sumę obliczoną w kroku 3 przez liczbę obserwacji.
Całą procedurę obliczania średniego odchylenia bezwzględnego, oznaczanego na ogół literą D, można zawrzeć w zapisanym poniżej wzorze, my jednak proponujemy, byś prześledził(a) i zrozumiał(a) także poniższe przykłady:
=|xix¯|n

Przykład

Ela publikuje on-line zdjęcia swojego kota. A oto ile "lajków" zebrało każde z 6 ostatnich zdjęć:
10, 15, 15, 17, 18, 21
Oblicz średnie odchylenie bezwzględne tego zbioru danych.
Krok 1: Oblicz wartość średnią tego zboru danych.
W sumie, 6 zdjęć zebrało 96 "lajków".
wartość średnia=966=16
Średnia wynosi 16.
Krok 2: Oblicz odchylenia bezwzględne każdego z punktów od wartości średniej.
WartośćOdległość od średniej
10|1016|=6
15|1516|=1
15|1516|=1
17|1716|=1
18|1816|=2
21|2116|=5
Krok 3: Dodaj do siebie odchylenia bezwzględne tych wszystkich punktów.
6+1+1+1+2+5=16
Krok 4: Podziel sumę obliczoną w kroku 3 przez liczbę obserwacji.
D=1662,67 "lajka"
Średnio, każdy z punktów tego zbioru znajduje się o 3 lajki od średniej arytmetycznej.
Chcesz nauczyć się więcej o obliczaniu średniego odchylenia bezwzględnego? Zobacz ten film.

Zadanie

W poniższej tabeli zapisano liczbę cytryn, które rosły o różnych porach roku na drzewku, które marysia hodowała w swoim pokoju.
Pora RokuLiczba cytryn
Zima3
Wiosna15
Lato21
Jesień13
Oblicz średnie odchylenie bezwzględne (D) tego zbioru danych.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
cytryn(y)

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.