If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Odchylenie standardowe dla populacji

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Poniższe dane opisują roczne wynagrodzenie (w tysiącach złotych) 4 nauczycieli matematyki, pracujących w liceach w pewnym powiecie.
41, comma, 46, comma, 52, comma, 49
Oblicz odchylenie standardowe tych danych.
Odpowiedź zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
tysiące złotych
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?