Główna zawartość
Naucz się jak znaleźć sinus, cosinus i tangens trójkątów 45-45-90 i 30-60 90. Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości przy wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.