If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Lekcja 2: Linie dodane i oktawa - film z polskimi napisami

Transkrypcja filmu video

Nutę poniżej dźwięku D, który znajduje się na polu pod pięciolinią, zapisujemy, dodając linię zwaną linią dodaną. Kiedy narysujemy linię dodaną i umieścimy na niej nutę, będzie ona nosiła nazwę C i będzie niższej i jeden stopień od dźwięku D. Linie dodane można budować nad pięciolinią. Nuta powyżej pięciolinii w kluczu wiolinowym nosi nazwę G Gdy umieścimy nad nią linię dodaną, to nuta nad nią będzie się nazywać A. Linie dodane można budować powyżej i poniżej pięciolinii w nieograniczonej ilości. Jeśli mamy więcej niż 4 czy 5 linii, odczytywanie nut może być bardzo trudne. Wróćmy do jednej linii dodanej poniżej pięciolinii w kluczu wiolinowym, na której znajduje się dźwięk C. Nuta położona o jeden stopień poniżej linii dodanej nazywa się B (w Polsce H). Jeśli dodamy kolejną linię, powstanie nuta, która nazywa dźwięk A. Dobrze pamiętać, że dźwięki noszą nazwy siedmiu liter alfabetu. Jeśli od C pójdziemy w dół, wtedy napotykamy nutę B (H), a na dodanej drugiej linii nutę A. Przyjrzyjmy się teraz wszystkim dźwiękom, o których wspominaliśmy. Między A znajdującym się poniżej pięciolinii a A umieszczonym nad pięciolinią. możemy odnaleźć trzy nuty o nazwie A. Jedna poniżej pięciolinii, druga na środku pięciolinii i trzecia nad pięciolinią. Te trzy nuty brzmią tak samo, różnią się jedynie rejestrem: pierwsza jest niska (A małe), druga należy do środkowego rejestru (A razkreślne), a trzecia jest wysoka (A dwukreślne). Jeśli policzymy dźwięki od A małego do A razkreślnego, zauważymy, że A razkreślne znajduje się 8 stopni niżej od A małego. Odległość 8 kolejnych stopni między dźwiękami A ( małym i razkreślnym) nazywamy oktawą. Nazwa ta pochodzi z języka łacińskiego i oznacza "ósma część". Widzimy, że klucz wiolinowy obejmuje dwie oktawy. Od A małego do A razkreślnego - jedna oktawa. Od A razkreślnego do A dwukreślnego - druga oktawa. Są dwa sposoby, żeby zapamiętać nazwy nut w kluczu wiolinowym. Nuty położone na polach F, A, C, E tworzą angielskie słowo face (twarz) Natomiast dźwięki położone na liniach E, G B (H), D, F Egoistyczny Grzegorz Był (Humorzastym) Dyrektorem Firmy