If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Lekcja 5: Gama C-dur w kluczu basowym oraz czytanie nut w kluczu basowym - film z polskimi napisami

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Oto gama C dur w kluczu basowym. Dźwięki C, D, E, F, G, A, B(H), C i oktawę niżej: C, D, E, F, G, A, B(H), C. (melodia grana na pianinie) Oto partia na wiolonczelę i fagot na początku drugiej części III Symfonii Roberta Schumanna. Pasaż zaczyna się od dźwięku G położonego na najniższej linii i idzie przez dźwięki C, E, G, A, G, C, G, E, C, E, D, G C, E, G, A, G, E, C, E, Fis, G. Teraz posłuchajmy tego fragmentu, śledząc nuty z nazwami dźwięków zapisanymi nad nutami. (muzyka klasyczna) A teraz inny fragment tej samej części grany przez wiolonczele i fagoty. Pasaż powtórnie zaczyna się od G położonego na pierwszej linii i zmierza ku C położonym na drugim polu i dalej przez dźwięki B(H), D, C, E, D, F, E, G, G w oktawie, aż do C. Posłuchajmy fragmentu, śledząc zapis nutowy. (muzyka klasyczna) Im więcej ćwiczeń w odczytywaniu nut w kluczu basowym, tym sprawniej będziemy je rozpoznawać.