If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Odpowiedzi na pytania badawcze: Co to jest dinozaur?

Jeśli zastanawiasz się, skąd pochodzą sugerowane odpowiedzi, możesz przeglądać wideo i artykuły w tym samouczku.
1.  Wszystkie dinozaury ewoluowały od pierwszego dinozaura, wspólnego przodka. Co naukowcy wiedzą o tym wspólnym przodku?
Odpowiedź: Naukowcy nie znaleźli skamieniałości wspólnego przodka. However, they can determine its characteristics based on traits that are shared by all dinosaurs that were new and unique to this group of animals.
2. Archaeopteryx was the most primitive known bird. How was _Archaeopteryx_similar to modern birds? How was it different from modern birds, and more like advanced non-avian dinosaurs?
Answer: Like modern birds, Archaeopteryx had feathers, wishbones, breastbones, a crescent-shaped wrist bone, and feet with three main toes. But it also shared some features with advanced therapods that are unlike modern birds, such as a long bony tail and teeth.
3. Wyjaśnij jak działa kladogram.
Answer: A cladogram is a branching diagram that shows evolutionary relationships between different groups of organisms. Organisms with like features are grouped together. Every branching point represents a physical feature that’s unique to that group.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.