If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Jak dinozaury otrzymują swoje nazwy?

Tyrannosaurus rex means "king tyrant lizard.
Tyrannosaurus rex  oznacza "król jaszczur tyran." ©AMNH
Nadawanie naukowych nazw każdemu żyjącemu lub wymarłemu organizmowi jest regulowane przez zestaw przepisów o nazwie Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Zoologicznej, i paleontologów, którzy muszą przestrzegać zasad, aby nazwy nadawane dinozaurom były ważne. Mimo, że proces ten może wydawać się zbędny, jest niezwykle ważny, ponieważ zapewnia , że wszyscy paleontolodzy rozumieją o jakim rodzaju dinozaura jest mowa, gdy stosujemy daną nazwę.
Kod wymaga, by nazwa naukowa składa się dwóch części. Pierwsza część, nazwa rodzaju, jest zawsze pisana wielką literą; druga, nazwa gatunku jest pisana małą literą. Obie nazwy są zawsze oznaczone kursywą, a czasami nazwa rodzaju jest skrócona (jak w T. rex dla gatunku Tyrannosaurus rex). Nazwa rodzaju może być używana do określania wszystkich gatunków danego rodzaju.

Kluczowe cechy

Pierwsza osoba, która opisuje nowy rodzaj dinozaura, przypisuje zwierzęciu jego nazwę, nazwy te pochodzą często z greckich i łacińskich słów. Wiele nazw odzwierciedla kluczowe cechy zwierząt, takie jak miejsce, gdzie okaz został znaleziony, osoba odkrywająca skamielinę lub jedna z nietypowych cech anatomicznych zwierzęcia.
Nowa nazwa opiera się na jednej specyficznej skamieniałości, która nazywa się typem preparatu, i tego typu preparat musi być wystarczająco kompletny, aby wykazywać cechy, które wyraźnie odróżniają go od wszystkich innych gatunków. U wszystkich okazów odkrytych później, które uważa się za należące do nowego gatunku, należy stwierdzić brak znaczących różnic w odniesieniu do typu wzorca.

Warte przeczytania:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.