If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Evolution: a paleontologist's perspective

Dr. Niles Eldredge
Ewolucja jest tylko  naukowym pojęciem, które wyjaśnia historię i różnorodność życia. Darwin był najprawdopodobniej pierwszym, który postawił pytanie, które uczynio jego znaną teorię możliwą do przetestowania: Jeżeli ewolocja jest "prwadą"— jeżeli życie na prawdę ewoluowało—co powinienem chcieć obsewować jako skutek? Jak mógłbym sprawdzić tę zasadę?

Sprawdzanie teorii ewolucji

Dwoma najważniejszymi ogólnymi testami pojęcia ewolucji są:
  • Jeżeli życie ewoluowało, powinny być  uniwersane wzory podobieństwa  łączące wszystkie istoty żywe.
  • Jeżeli życie ewoluowało, powninniśmy obserwować  ogólne ciągi do form prymitywnych do bardziej zaawansowanych w historii życia.
Te dwa przewidywania były nieprzerwanie sprawdzane od czasów Darwina. (Istotnie, były oto części dowodu, który w pierwszej kolejności odprowadził Darwina i innych do ich poglądów ewolucyjnych). Przewidywania te były nieprzerwanie potwierdzane. Wraz z doborem naturalnym, specjacją, i innymi mechanizmami ewolucyjnymi, teoria ewolucji jest jedną z najważniejszych i najsilniejszych teorii nauk przyrodniczych w historii myśli zachodnioeuropejskiej.
Zapis kopalny posiada te dwa przewidywania: Wszystkie wymarłe formy życia pasują do uniwersalnych wzorów podobieństwa, które tworzy trzon "Drzewa Życia." Na przykład, trylobity, które badam należą do typu stwanogi Arthropoda, który zawiera żyjące obecnie skorupiaki, pajęczaki, owady i inne grupy. Trylobity dzielą ze wszystkimi pozostałymi grupami segmentowany szkielet zewnętrzny i oczy złożone; jednakże, są one bardzo prymitywne wśród stawonogów, dlatego specjaliści nie mogą się zgodzić czy są bliżej spokrewnione ze skorupiakami Crustacea czy pajęczakami Arachnida, do których zaliczane są podobne do trylobitów skrzypłocze. Rzeczywiście istnieją ciągi od prostszych form życia aż do bardzo złożonych zwierząt i roślin, obficie i niezmiennie potwierdzające przewidywanie #2, jak to wyraźnie mówi nam zapis kopalny.
Trylobity są morskimi stawonogami, które dobrze licznie występowały podczas Ery Paleozoicznej.©Amerykańskie Muzeum Historii Naturalnej
Ziemia upowstała około 4,65 miliarda lat temu. Pierwsze dowody życia stanowią skamieliałości organizmów podobnych do dzisiejszych sinic i innych form bakterii, które mają co najmniej 3,5 miliarda lat— ślady chemiczne w jeszcze starszych skałach osadowych sugerują że życie było obecne jeszcze wcześniej. Bakterie są najprostszymi formami życia, które znamy; nie posiadają jądra komórkowego, zawierającego DNA w naszych złożonych komórkach "eukariotycznych" .
Złożone komórki eukariotyczne— nieco większe, lecz nadal mikroskopijnej wielkości— pojawiły się około 2,5 miliarda lat temu. Ich pojawienie się było współzależne ze wzrostem zawartości tlenu w atmosferze, co nie którzy naukowcy upatrują jako konieczne dla tego kluczowego wydarzenia w ewolucji. Orzęski, wiciowce, i wiele innych grup jednokomórkowych organizmów (niektóre bardziej podobne do roślin, inne do zwierząt lub grzybów) są najprostszymi, najbardziej pierwotymi członkami eukariotnów. Inne eukarionty, prawdziwe wielokomórkwe rośliny, grzyby i zwierzęta pojawiły się później.

Zapis kopalny

Najstarszymi wielokomórkowymi formami życia, pojawiacymi się w zapisie kopalnym jest fauna "Vendianu" która jest ma około 650 milionów lat. Paleotologowie dystkutują nad pokrewieństwem tych organizmów. Niektórzy interpretują je jako nowatorski "eksperyment" ewolycyjny, który dał wiele organizów, które nie są blisko spokrewnione z dzisiejszymi wielokomórkowymi roślinami, grzybami i zwierzętami. Inni, jednakże, dopatrują się w tych skamieniałościach dowodu na "stopniowo tkankową" organizację; jaką obserwujemy u członków z grup takich jak parzydełkowce - Cnidaria i żebropławów - Ctenophora (korale, meduzy, i w bardziej zaawansowanych przypadkach "żebropławy"), które są prymitywnymi formami zwierząt nadal żyjącymi wraz z nami. Ich ciało składa się wyłącznie z warstw tkanek, które spełniają wszystkie funkcje fizjologiczne, takie jak trawienie; organizmy te nie mają właściwych organów, takich jak żołądki. Niektórzy paleontolodzy upatrują w skamieniałościach takich jak   Pteridinium wczesnych przedstawicieli parzydełkowców. W ten sposób, wydaje sie prawdopodbnym, że bardziej prymitywne formy zwierząt rzeczywiście poprzedzają późniejsze, bardziej złożone formy.
Zapis kopalny staje sie znacznie bardziej skomplikowany kiedy, koło 542 miliony lat temu rozpoczyna sie "Eksplozja kambryjska". W ciągu około 10 milionów lat pojawiły się wszystkie z najbardziej złożonych form zwierząt, włącznie z typami: stawonogi - Arthropoda, mięczaki - Mollusca, oraz szkarłupnie - Echinodermata (rozgwiazdy, jeżowce i inne). Stawnonogi i męczaki są "pierwouste." Podczas ich rozwoju zarodkowego, pierwszy otwór - blastopor, staje się ustami. Szkarłupnie sa "wtórouste," oznacza to że ich usta powstają z drugiego otworu tworzącego się w zarodku (tak jak również jest w rozwoju kręgowców).
Zapis kopalny kręgowców nadal przedstawia przejście z form prymitywnych do bardziej zaawansowanych. Ryby bezżuchwowe poprzedzają ryby żuchwowe; ryby kostnoszkieletowe poprzedzają płazy; płazy poprzedzają gady; a gady poprzedzają zarówno ptaki jak i ssaki. Zapis kopalny ewolucji człowieka wyjaśnia ten sam wzór przewidywania: przejście od mniejszych mózgów do większych. Najstarsze homonidy miały mózgi w przybliżeniu wielkości mózgu współczesnego szympansa, natomiast gatunki o większych mózgach (neandertalczycy i my) pojawiliśmy się później.
Kreacjoniści twierdzą, że zapis kopalny nie daje dowodów na istnienie form pośrednich pomiędzy grupami. Wprost przeciwnie, pochodzenie: czoworonogów posiadających kończyny od ryb, ssaków od gadów ssakokształtnych, oraz ptakow od dinozaurów lądowych ma bogaty i zwarty zapis kopalny ukazujący ścieżki ewolucyjne od form wcześniejszych do form późniejszych. Ewolucja waleni, o których będziesz mógł się dowiedzieć w przyszłym tygodniu, jest urzekającym przykładem skamieniałości i cząsteczek, które zbiegają się i opowiadają historię w jaki sposób grupa ssaków zamieszkujących oceany powstałą z lądowych przodków.
Wykład ten powstał dla kursu online AMNH   Ewolucja, część   Seminarium dotyczące nauki, program kursów internetowych dla rozwoju zawodowego nauczycieli.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.